1.

Firma Klimchi s.r.o. realizuje projekt „Kreativní voucher - Foto a video dokumentace“, reg. č. 0380001303, který byl předložen ke spolufinancování z dotačního fondu Ministerstva kultury ČR a EU -  Výzva č. 0386 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. 

Cílem dotace je Podpora vzájemné spolupráce kreativních profesionálů Celostátní galerie kreativců a podnikatelského sektoru v oblasti kreativních inovací. 

Cílem projektu je vytvoření kvalitních videí zejména z procesů výroby a produktových fotografií s účelem přenést hodnoty, emoce a příběh naší značky na zákazníky. 

 

 

 2.

Firma Klimchi s.r.o. realizuje projekt „Design credits – Vytvoření designové kolekce KUSAMA“
Dotace v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Design Credits, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu Czech Trade – Design Credits – Výzva 0218/2022, reg. Číslo 0218000183


Cílem projektu je vytvoření nové designové kolekce skla - KUSAMA, které bude zahrnovat naše současné optické dekory a sklářské postupy. 

 

3.

Výzva: Marketing – výzva I.

Program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Projekt: Účast na zahraničních veletrzích pro společnost Klimchi s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.02.01/04/23_017/0001585

Datum trvání: 19. 06. 2023 – 31. 12. 2025

 

Projekt společnosti Klimchi s.r.o., díky kterému budeme schopni prezentovat a propagovat naše tradičně foukané a ručně tvarované skleněné výrobky na 4 francouzských veletrzích Maison&Objet a na 1 italském veletrhu Milano home v období ledna 2024–září 2025.

Vize společnosti Klimchi s.r.o. je, aby naše ručně foukané sklo přinášelo do domovů zákazníků emoce, radost a potěšení z něčeho speciálního tak, jako tomu bylo dříve. Naši výrobci a skláři pracují pouze s kvalitním českým sklem, aby dosáhli prémiové kvality produktů. Vyrábíme i takové kusy, které mohou sloužit jako samostatné objekty a dominovat interiéru, přesto chceme, aby se naše sklo co nejvíce používalo. Za svou dlouhodobou misi považujeme inspiraci dalších mladých lidí k tomu, aby se věnovali sklářskému řemeslu.

V současné chvíli chceme proniknout více na Evropský trh, zejména na západní a středoevropský trh. Plánované veletrhy mají pravidelně celosvětovou účast vystavovatelů i návštěvníků, a tudíž jsou pro společnost příležitostí pro získání nových zákazníků a zviditelnění obchodní značky i v ostatních zemích. 

Veletrhy Maison&Objet jsou jedny z největších a nejvýznamnějších designových veletrhů, kterého se účastní až 170 zemí světa s návštěvností až 70 000 osob. Díky tomu, že se těchto veletrhů účastní jak návrháři, designéři tak i koncový zákazníci, je zde ohromný potenciál pro rozvoj nových spoluprací, a to jak přímo pro prodej, tak i pro propagaci např. v časopisech či jiných médiích.

Veletrh Milano home je nový veletrh, a tak představuje nové příležitosti a nové možnosti v hlavním městě designu a inovací.

V tomto vidíme obrovskou příležitost pro propagaci tradičního českého řemesla, které má takto šanci reprezentovat naši krajinu po celém světě.

 

Rozpočet projektu

Celkové způsobilé výdaje: 4 737 332,79 Kč

Maximální výše dotace: 2 447 911,68 Kč