1.

Firma Klimchi s.r.o. realizuje projekt „Kreativní voucher - Foto a video dokumentace“, reg. č. 0380001303, který byl předložen ke spolufinancování z dotačního fondu Ministerstva kultury ČR a EU -  Výzva č. 0386 – Kreativní vouchery v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Kreativní vouchery komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. 

Cílem dotace je Podpora vzájemné spolupráce kreativních profesionálů Celostátní galerie kreativců a podnikatelského sektoru v oblasti kreativních inovací. 

Cílem projektu je vytvoření kvalitních videí zejména z procesů výroby a produktových fotografií s účelem přenést hodnoty, emoce a příběh naší značky na zákazníky. 

 

 

 2.

Firma Klimchi s.r.o. realizuje projekt „Design credits – Vytvoření designové kolekce KUSAMA“
Dotace v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Design Credits, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu Czech Trade – Design Credits – Výzva 0218/2022, reg. Číslo 0218000183


Cílem projektu je vytvoření nové designové kolekce skla - KUSAMA, které bude zahrnovat naše současné optické dekory a sklářské postupy.