Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny, když navštívíte nebo nakoupíte na stránkách KLIMCHI (dále jen "stránky").


OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME 

Když navštívíte Stránky, automaticky shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, včetně informací o vašem webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu a některých souborech cookie, které jsou ve vašem zařízení nainstalovány. Kromě toho při prohlížení Stránek shromažďujeme informace o jednotlivých webových stránkách nebo produktech, které si prohlížíte, o tom, jaké webové stránky nebo vyhledávací výrazy vás na Stránky odkázaly, a informace o tom, jak se Stránkami pracujete. Tyto automaticky shromažďované informace označujeme jako "Informace o zařízení".


Informace o zařízení shromažďujeme pomocí následujících technologií: 

- "Cookies" jsou datové soubory, které jsou umístěny ve vašem zařízení nebo počítači a často obsahují anonymní jedinečný identifikátor. Další informace o souborech cookie a o tom, jak je zakázat, naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org. 

- "Soubory protokolu" sledují akce prováděné na Stránkách a shromažďují údaje včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, poskytovatele internetových služeb, odkazujících/odkazovaných stránek a časových razítek. 

- "Web beacons", "tagy" a "pixely" jsou elektronické soubory používané k zaznamenávání informací o tom, jak procházíte Stránky.


Osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnují následující:


- Osobní údaje včetně údajů souvisejících s platbami, které nám poskytnete při registraci nebo nákupu prostřednictvím Stránek (tyto údaje označujeme jako "Údaje o objednávce"); 

- Obsah, který vytváříte při interakci s naším týmem zákaznických služeb, včetně údajů, které potřebujeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat a ověřit vaši totožnost; 

- Obsah, který generujeme prostřednictvím algoritmů strojového učení, protože se vztahuje na personalizaci vašich zkušeností prostřednictvím konkrétnějšího výběru položek, o které máte zájem, a také na podporu obecné optimalizace služeb, včetně automatizace nabídek/maržování. 

- Další obsah, který generujete prostřednictvím prohlížení stránek, včetně zamýšlených nákupů, vašich marketingových preferencí, vyplňování průzkumů, seznamů přání a účasti na propagačních aktivitách; a 

- Identifikátory zařízení, jako jsou IP adresy, ID souborů cookie, IDFA a další identifikátory zařízení, jakož i informace o zeměpisné poloze, technologie internetu věcí a informace o připojení, jako jsou statistiky zobrazených stránek, návštěvnost webů a z nich, referenční adresy URL, údaje o reklamách, historie vašeho procházení, zaheslované e-mailové adresy a informace o vašem weblogu.


Pokud nám poskytnete osobní údaje o někom jiném, musíte tak učinit pouze s jeho výslovným a předchozím souhlasem.


Můžeme vám umožnit sdílet informace se stránkami sociálních médií nebo používat stránky sociálních médií k vytvoření vašeho účtu nebo k propojení vašeho účtu s příslušnou stránkou sociálních médií. Tyto stránky sociálních médií nám mohou poskytnout automatický přístup k určitým osobním údajům, které o vás uchovávají (např. vámi prohlížený obsah, vámi oblíbený obsah a informace o reklamách, které se vám zobrazily nebo na které jste mohli kliknout). Pokud tyto informace získáme, použijeme je k dalšímu přizpůsobení vašich zkušeností s KLIMCHI.


Když v těchto zásadách ochrany osobních údajů hovoříme o "osobních údajích", máme na mysli jak informace o zařízení, tak informace o objednávkách.


JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME? 

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme k: poskytování a zlepšování našich služeb, poskytování personalizovaných zkušeností na našich stránkách, kontaktování vás ohledně vašeho účtu, poskytování zákaznického servisu, poskytování personalizované reklamy a marketingu a odhalování, prevenci, zmírňování a vyšetřování podvodných nebo nezákonných činností.


Osobní údaje zpracováváme pro účely nákupu, plateb, zákaznické podpory a plnění, abychom mohli plnit smlouvu s vámi; kdy jsou zpracovávány vaše kontaktní údaje a informace o transakcích.


Zpracováváme Osobní údaje týkající se vaší interakce (transakce, návštěvy stránek, používání aplikací) se společností KLIMCHI, abychom mohli personalizovat vaše zkušenosti se společností KLIMCHI. Toto zpracování představuje profilování podle GDPR a vaše Osobní údaje tímto způsobem zpracováváme, protože je to v našem oprávněném zájmu, abychom vám mohli nabídnout personalizovanou zkušenost na našich stránkách a poskytovat vám personalizovanou reklamu a marketing.


Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou nezbytné a relevantní pro naši činnost. Kromě toho můžeme uchovávat osobní údaje z uzavřených účtů, abychom splnili zákonné požadavky, zabránili podvodům a řešili spory. Pokud právní požadavek ukládá povinnost uchovávat osobní údaje po určitou minimální dobu, budeme údaje uchovávat alespoň po tuto dobu. Když určujeme maximální dobu uchovávání jakýchkoli osobních údajů, které uchováváme, činíme tak s ohledem na naše oprávněné zájmy na uchovávání údajů, naši povinnost podle GDPR minimalizovat uchovávané údaje, přičemž to, co uchováváme jako osobní údaje, musí být přiměřené; povahu a citlivost osobních údajů a potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme a uchováváme za účelem poskytování, zlepšování a personalizace našich služeb:


- nabízet vám obsah stránek, který zahrnuje položky a služby, které by se vám mohly líbit, a sledovat váš košík 

- Přizpůsobení, měření a zlepšování našich služeb 

- Držet zobrazení mezi webovými a mobilními stránkami, hloubkové propojení a propojení zařízení. 

- Poskytovat další vámi požadované služby, jak je popsáno při shromažďování informací.


Pokud k tomu máme právo, použijeme a uchováme vaše osobní údaje k personalizaci komunikace, abychom vás mohli kontaktovat, a to buď prostřednictvím e-mailu, telefonu, sociálních médií, textových zpráv nebo poštou, abychom vás informovali o činnosti na účtu, plnění dodávek a marketingových aktivitách.


Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou nezbytné a relevantní pro naši činnost. Kromě toho můžeme uchovávat osobní údaje ze zrušených účtů, abychom splnili zákonné požadavky, zabránili podvodům a řešili spory. Poté, co již není nutné, abychom vaše osobní údaje uchovávali, bezpečně je zlikvidujeme v souladu s našimi zásadami uchovávání a mazání údajů.


SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které nám pomáhají používat vaše osobní údaje, jak je popsáno výše. Například k provozu našeho internetového obchodu používáme společnost Shopify - více informací o tom, jak společnost Shopify používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy. Používáme také službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci používají naše stránky -- více informací o tom, jak společnost Google používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


V neposlední řadě můžeme vaše Osobní údaje také sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na soudní obsílku, příkaz k prohlídce nebo jiné zákonné požadavky na informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.


BEHAVIORÁLNÍ REKLAMA 

Jak je popsáno výše, vaše Osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílené reklamy nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, naleznete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative ("NAI") na adrese http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.


Z cílené reklamy se můžete odhlásit pomocí níže uvedených odkazů: 

- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads 

- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous 

- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads


Kromě toho se můžete z některých těchto služeb odhlásit na portálu Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info/.


NESMÍTE SLEDOVAT 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se ve vašem prohlížeči zobrazí signál Do Not Track, neměníme postupy shromažďování a používání dat na našich stránkách.

VAŠE PRÁVA 

Pokud jste obyvatelem Evropské unie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a právo požádat o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete toto právo uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Navíc, pokud jste evropským rezidentem, bereme na vědomí, že vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smluv, které s vámi můžeme mít (například pokud si prostřednictvím stránek objednáte), nebo jinak za účelem realizace našich oprávněných obchodních zájmů uvedených výše. Dále upozorňujeme, že vaše údaje budou předávány mimo Evropu, včetně Kanady a Spojených států.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ O OBJEDNÁVKÁCH 

Pokud prostřednictvím Stránek zadáte objednávku, uchováme údaje o vaší objednávce pro naše záznamy, pokud nás nepožádáte o jejich vymazání.

ZMĚNY 

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.

KONTAKTUJTE NÁS 

Chcete-li získat další informace o našich postupech ochrany osobních údajů, máte-li dotazy nebo chcete-li podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem na adrese customercare@klimchi.com nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

Klimchi s.r.o., Miroslava Hajna 740/2, 199 00 Praha, Czech Republic