Spokojenost zákazníků je vždy naší nejvyšší prioritou, a proto každý dotaz řešíme individuálně, jak nejlépe umíme. Doufáme, že jste se svou objednávkou spokojeni, pokud však se zbožím nebudete naprosto spokojeni, rádi vám vrátíme peníze v plné výši.

Vrácení zboží a zrušení objednávky

Přečtěte si prosím pozorně naše zásady pro vracení zboží, abyste mohli co nejrychleji vyřídit svůj požadavek.

Veškeré vrácené zboží by nám mělo být zasláno zpět v původním dodaném obalu. Při vracení zásilky se prosím ujistěte, že je krabice KLIMCHI řádně chráněna. 

Na podání žádosti o vrácení máte 14 dní od obdržení objednávky. Vrácení mimo 28denní lhůtu může být přijato na základě našeho uvážení. Zboží by mělo být vráceno nepoužité a v bezvadném stavu, se všemi visačkami KLIMCHI stále připevněnými. Vrácené zboží, které je poškozené, znečištěné nebo vrácené bez původních štítků, nemusí být přijato a může být zasláno zpět zákazníkovi.

Než zásilka opustí náš sklad, je plně zkontrolována a zkontrolována naším balicím týmem. Pokud obdržíte zásilku, která je poškozená, upozorněte na to prosím kurýra při přebírání zásilky. Pokud tak neučiníte, bude obtížné prokázat, že zásilka (zásilky) byla poškozena při přepravě, a reklamace může být uznána podle našeho uvážení. Pokud obdržíte poškozený(é) předmět(y), neprodleně nás kontaktujte a poskytněte nám fotografie poškozeného(ých) předmětu(ů).

Pokud je vaše zboží vadné (tj. výrobní vada), můžeme vám nabídnout alternativy, například výměnu. Pro více informací kontaktujte náš tým péče o zákazníky.

Vracení zboží ze zemí mimo EU


Pokud žijete mimo EU, obdrželi jste spolu se zásilkou také fakturu. Tu je třeba vyplnit a přiložit ke zboží, které chcete vrátit. Na tomto formuláři je třeba uvést, které zboží se vrací. Všechny úspěšně vrácené položky budou připsány pouze na účet, který byl původně použit k jejich nákupu, po odečtení případných daní, dovozních cel nebo původních přepravních poplatků a budou vráceny v měně, ve které byl nákup uskutečněn, a to za cenu, kterou jste zaplatili podle směnného kurzu platného v den nákupu položky. Další informace o postupu při vracení zboží naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží nebo se obraťte na náš tým péče o zákazníky.

Upozorňujeme, že v případě vrácení zboží z objednávek uskutečněných na základě DDP se clo a/nebo daň vrací pouze v případě, že objednávka byla odeslána do USA.

Naše zásady vracení zboží nijak neovlivňují vaše zákonná práva.

Zákonná práva na zrušení objednávky

Pokud se nacházíte v EU, máte právo zrušit svou objednávku podle nařízení o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013. 

Svou objednávku můžete zrušit do 14 dnů ode dne, kdy jste obdrželi Zboží.

Pokud si z jakéhokoli důvodu přejete zrušit svou objednávku před odesláním Zboží, musíte nás o tom informovat. Abyste tak mohli učinit, musíte to písemně potvrdit na adrese customercare@klimchi.com. Můžete použít vzorový formulář pro zrušení objednávky (přiložený na konci tohoto oddílu), není to však povinné. Pokud svou objednávku zrušíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení do 14 dnů (s výjimkou případných dodatečných nákladů, které vzniknou, pokud si zvolíte jiný typ doručení než nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme).

Pokud si přejete zrušit objednávku po odeslání Zboží, musíte nám to oznámit do 14 dnů ode dne, kdy jste obdrželi Zboží. Můžete nám to oznámit e-mailem, jak je uvedeno výše. Jakmile od vás obdržíme oznámení o vašem přání zrušit objednávku, budete mít dalších 14 dní na to, abyste nám Zboží vrátili. Přímé náklady na vrácení Zboží ponesete vy. 

Z náhrady můžeme odečíst ztrátu hodnoty Zboží, pokud k ní došlo v důsledku zbytečné manipulace z vaší strany.

Formulář pro zrušení modelu 

(Tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete zrušit objednávku.)


Na adresu KLIMCHI, Palackého 42, 471 14 Kamenický Šenov, Česká republika; e-mail: customercare@klimchi.com:

[*] Nehodící se škrtněte

Já/my [*] tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my [*] ruším/rušíme svou/naši [*] kupní smlouvu na následující zboží [*]/na dodávku následující služby [*], 

Objednáno dne [*]/obdrženo dne [*]: 

Jméno spotřebitele/spotřebitelů: 

Adresa spotřebitele (spotřebitelů): 

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář zasílán poštou): 

Datum:

Náhrady

KLIMCHI chce zajistit vaši plnou spokojenost se Zbožím. U online nákupů přijímáme Zboží, které nebylo použito nebo poškozeno, za plnou náhradu, jak je uvedeno výše.

Všechny úspěšně vrácené položky budou připsány na původní způsob platby. Původní poštovné se nevrací. Vezměte prosím na vědomí, že vrácení peněz se může na vašem účtu projevit až do 14 pracovních dnů, a to z důvodu rozdílné doby zpracování u jednotlivých poskytovatelů platebních služeb. Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li podrobněji probrat postup vrácení zboží, neváhejte a napište na adresu customercare@klimchi.com